Ovce a digitalizace. Nutnost, nebo přidání práce?

Vědecké i analytické instituce se stále více zabývají tématem digitalizace živočišné výroby a přináší studie o pozitivním dopadu zavedení těchto technologií do praxe zemědělských podniků. 

 

Pojem „Smart Livestock Farming“ zastřešuje různé technologie, které napomáhají sběru nebo analýze dat o chovu a přináší tak zemědělským podnikům podklady pro efektivnější a racionální rozhodování při vedení farmy.  Technologie mají schopnost analyzovat a vyhodnotit různé aspekty života zvířete, např. jak se do užitkovosti promítne linie zvířete, prodělaná choroba nebo podané léčivo. Díky práci s daty dokáží moderní technologie převést do přehledných grafů užitkovosti zvířat v průběhu času, predikovat inflexní bod růstu, vrchol laktace, upozornit na opakované potíže při reprodukci a mnoho dalšího. Chovateli jsou tak automaticky u každého zvířete předloženy informace, na základě kterých je možné činit správná a kvalifikovaná rozhodnutí. Ani nejpečlivější chovatelé, kteří však stále vedou své záznamy v papírových zápisnících nebo excelových tabulkách, nemohou využít potenciálu, který jim jejich data mohou přinést. 

 

Digitální technologie v praxi

 

Při chovu skotu se chytré technologie, ať již v podobě hardware pro sběr dat nebo software pro jejich analýzu, používají běžně. V rámci chovu ovcí a koz je používání technologií na počátku. Přestože je možnost rozhodování na základě algoritmem spočítaných předpovědí na dosah ruky i v chovu ovcí a koz, je nutné udělat první krok, a to začít vést evidenci o zvířatech v digitální podobě. 

 

A je to jednodušší, než se může na první pohled zdát. Údaje, které byste si ve stáji zapsali na papír si zapíšete přímo do telefonu ke konkrétnímu zvířeti a odpadá tak mezikrok dalšího přepisování např. do excelové tabulky. Ani pro hromadné nahrávání dat není nutné mít ve stáji nákladné hardware a vše je možné uložit na několik kliknutí v počítači. V kanceláři poté u počítače svá data opět naleznete nebo je můžete na dálku sdílet se svými zaměstnanci, kolegy nebo veterinárním lékařem. V neposlední řadě je nutné zmínit čas, který elektronická evidence ušetří. Protože práci, kterou stráví chovatel administrativou nedělá zdarma, stojí ho stres, chybovost a především čas, který je efektivnější trávit ve stáji nebo odpočinkem. 

 

V rámci chovů je pohledem technologií zvíře ekonomickou jednotkou, jež spotřebovává a současně generuje finanční prostředky. Při zvyšujících se vstupních nákladech je nevyhnutelné hledat způsoby a místa, kde je možné tyto náklady omezit. Právě analýza dat objektivně odhalí např. strukturu chovu, ekonomicky prodělečné kusy, napoví, zda zvíře léčit a případně na jaká antibiotika je pravděpodobně již vytvořena rezistence a mnoho dalšího. Díky těmto informacím dokáže chovatel snížit neefektivně vynaložené finanční prostředky a zvýšit tak hospodářskou prosperitu. 

 

Digitální technologie a živočišná výroba nejsou protiklady. Naopak je výhodné využít možnosti, které „Smart Livestock Farming“ nabízí, ulehčit si administrativní práci a získat přidanou hodnotu analyzovaných dat. Vedení evidence v digitální podobě nepředstavuje ani zvýšenou náročnost administrativní práce, naopak se jedná o nástroj, který tyto úkony zjednodušuje a zrychluje. Je nutné předpokládat, že byrokratických nároků na chovy bude jen přibývat a v rámci interní evidence bude povinné sledovat stále více záznamů. Nástroje na vedení evidence v digitální podobě jsou tak nezbytným pomocníkem, který ušetří čas, finanční prostředky a napoví, jak pozvednout hospodářské výsledky chovu.

 

 

Další články

                      
 • Nezávazné vyzkoušení aplikace Festada

  Festada přináší do chovu ovcí a koz nový způsob vedení evidence a nový přístup k managementu farmy. Víme, že zapojení nových technologií představuje pro chovatele mnoho otázek a obav. Právě proto si v dnešním blogu vysvětlíme možnosti nezávazného vyzkoušení Festady a také způsoby, jakými chovatelům pomáháme se spuštěním aplikace.

 • Pro jaké chovatele je Festada vhodná?

  Aplikace Festada nabízí chovatelům možnost vedení komplexní evidence o chovu a mnoho různých funkcí k využití. V dnešním blogu si ukážeme, že Festada je vhodná pro různé kategorie chovatelů a každý si najde důvod, proč elektronickou evidenci využít. Jestli je pro ně Festada vhodná, se nás ptají nejčastěji chovatelé, kteří mají malé stádo zhruba do 20 zvířat. Často se jedná o chovatele, kteří mají zvířata spíše pro radost, jako své hobby, a nikoli přímo k podnikání. Z naší zkušenosti víme, že tito chovatelé pro radost používají i Festadu. Do aplikace si nahrávání různé údaje, fotky a s vedením evidence si umí vyhrát. Také ale ocení třeba možnost jednoduchého vedení veterinárního deníku, bez nutnosti zkoumat všechny jeho povinné náležitosti, protože Festada je k vyplnění záznamů sama navede. Přímé propojení s Portálem farmáře jim dále ulehčuje plnění zákonných povinností a hlášení, aniž by bylo potřeba někdy složitě se učit, jak Portál farmáře funguje. Menší stáda ale mají také chovatelé, kteří vedou své chovy na vysoké úrovni a věnují se šlechtitelství a produkci plemenných kusů. Festada této skupině chovatelů umožňuje vést kompletní a přehledné záznamy o jednotlivých zvířatech, ke kterým se chovatel může vždy vrátit, vyhodnotit je a vybrat ta nejlepší zvířata. Velkou pomocí je také automatická tvorba rodokmenů a hlídání inbreedingu při tvorbě připouštěcího plánu. V případě prodeje plemenných zvířat ocení chovatel možnost kupujícímu jednoduše předložit záznamy o zvířeti, včetně užitkovosti jeho předků nebo třeba fotografie tvaru vemene v linii a takto si obhájit vyšší prodejní cenu. Větší chovatelé, kteří se zaměřují na produkci pak ocení možnost vybrat si v aplikaci zaměření se na masnou nebo mléčnou užitkovost a využít funkce, které jim pomohou vést chov co nejefektivněji. Festada umožňuje zadávat všechny záznamy hromadně takže i uložení kompletní užitkovosti pro celou reprodukční skupinu chovatel zvládne na pár kliknutí. Právě komplexní sledování užitkovosti je pro větší stáda klíčové a chovatelé potřebují mít přehled jak o výkonu jednotlivých zvířat, tak i celého stáda v průběhu jednotlivých let. Díky automatické tvorbě statistických grafů chovatelé dokáží jednotlivá zvířata porovnat s průměrem stáda a odhalit tak nevýnosné kusy. V době porodů je pro chovatele velkým pomocníkem hlavně jednoduché a přímé hlášení na Portál farmáře, které je možné i přes telefon přímo ve stáji. Tato skupina chovatelů má zájem na efektivním vedení farmy a zvyšování výnosnosti, k čemuž je Festada ideálním nástrojem. Festada je komplexní aplikace, která obsahuje mnoho funkcí a způsobů používání. Každý chovatel si tak najde svůj důvod k jejímu používání a možnosti, jak pozvednout svůj chov. Ať už je cílem chovatele šlechtitelství a produkce kvalitních plemenných zvířat nebo zvýšení celkové užitkovosti stáda a rozhodování se na základě přesných objektivních dat, Festada je vhodným pomocníkem. Pokud si stále nejste jistí, jestli se Festada hodí i pro váš chov, můžete vyzkoušet nezávaznou zkušební verzi, kterou vám samozřejmě pomůžeme spustit. Stačí nás jen kontaktovat na email support@festada.cz nebo na tel. čísle + 420 588 288 382.

 • Adopce technologie na farmách, část 2.

  Druhá část článku Adopce technologie na farmách: Použití teorie normalizačního procesu k pochopení postojů a chování chovatelů ovcí ve vztahu k používání přesné technologie při řízení stád.

 • Jarní porody s Festadou

  Blíží se porody a tedy jedno z nejnáročnějších období chovatelského roku. Nejenže je s porody spojena snad nikdy nekončící práce ve stáji ale také hlášení potomků státní správě a případně i šlechtiteli. Jak je možné si s Festadou administrativní práci spojenou s porody zjednodušit a jak z nutnosti vedení těchto záznamů získat něco navíc?

 • Propojení na Portál farmáře

  Chovatelé se nás často ptají, jak vlastně funguje propojení aplikace Festada s Portálem farmáře a Stájovým registrem nebo jak si mají svá data z Portálu farmáře do aplikace nahrát. V tomto článku se společně podíváme na základní schéma propojení těchto databází a vysvětlíme si, co vše aplikace Festada dokáže.

Zákaznická linka
+420 739 668 789
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Odesláním zprávy souhlasím se Zásadami osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním pro marketingové účely.