Digital Livestock Farming - překlad článku, část 2.

Dnes Vám přinášíme druhou část vědeckého článku Digital Livestock Farming publikovaného v Sensing and Bio-Sensing Research z roku 2021. Jedná se opět o překlad těch nejzajímavějších částí z anglického originálu, který si můžete celý přečíst zde: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214180421000131

 

Využití biometrických senzorů pro monitorování zdraví a welfare hospodářských zvířat vede k obrovskému množství potřebných údajů které musí být zpracovány a analyzovány tak, aby poskytly smysluplné poznatky pro možné řízení chovu. Tato nutnost vedla i k pokroku v analýze velkých dat a komplexních souborů dat. Precizní chov hospodářských zvířat se opírá o správné využití analýzy velkých dat o nutričních potřebách, reprodukčním stavu nebo klesajících trendech v produktivitě, které mohou poukazovat na zdravotní problémy zvířat nebo nedostatečné welfare. Velké datové modely stahují informace ze senzorů, zpracují a poté je použijí k detekci abnormalit v údajích. Data lze rozdělit na data orientovaná na zvířata a data orientovaná na jejich prostředí. Oba typy dat by měly být sledovány současně, neboť společně ovlivňují zdraví a produktivitu zvířat. Digitalizací živočišné výroby prostřednictvím používání údajů zaměřených na zvířata a životní prostředí lze zlepšit zejména jejich celkový zdravotní management, výživu, genetiku, reprodukci a welfare.

 

 

Spolu se zaváděním technologií precizního zemědělství je nutné také vyvíjet software, mechanismy kontroly kvality, databázové systémy a statistické metody pro shrnutí a vizualizaci dat. Datové modely poskytují smysluplný výstup pro chovatele, včetně předpovědi pravděpodobnosti budoucích událostí, zlepšují reakci a rozhodování chovatelů a mohou přispět k lepšímu využití vstupních zdrojů seskupováním zvířat podle jejich potřeb. Existují dva primární typy datového modelování: průzkumné a prediktivní. Průzkumné modely berou data z předchozích událostí a určují, které faktory byly důležité, zatímco prediktivní modely poskytují údaje pro předpovídání budoucích událostí. Právě použití prediktivních modelů umožňuje chovatelům předpovídat hospodářské výsledky a zavést proaktivnější přístup řízení farmy.Strojové učení je odvětví umělé inteligence, které využívá algoritmy pro statistickou předpověď a inferenci.

 

Strojové učení je rostoucí oblastí zájmu precizního chovu hospodářských zvířat, neboť umožňuje počítačovým algoritmům učit se postupně z velkých dat a stále se zdokonalovat. Algoritmus založený na strojovém učení je schopný detekovat mastitidu z automatizovaných technologií dojení na mléčných farmách, odhadnout tělesnou hmotnost pomocí analýzy obrazu nebo monitorovat zdraví. Digitalizace prostřednictvím technologií precizního zemědělství u chovu hospodářských zvířat má potenciál reagovat na rostoucí obavy spotřebitelů o dobré životní podmínky zvířat, udržitelnost životního prostředí, veřejné zdraví a také chovy připravit na uspokojení rostoucí poptávky po živočišných produktech. Systémové inovace v oblasti digitalizace chovu hospodářských zvířat představuje např. strategie Evropské unie Farm-to-Fork.

 

 

 

Jak vývoj a zavádění technologií postupuje, bude těchto technologií stále více a budou přístupné zemědělcům po celém světě, a to zejména chovatelům v rozvojových zemích, které čelí problémům s uživením rostoucí populace. Vzhledem k tomu, že celosvětový růst populace pokračuje a stejně tak i poptávka po živočišných produktech, nutnost hledání řešení, jak zefektivnit chov hospodářských zvířat bude kritičtější než kdy dříve.

 

 

Samozřejmě žádné velké pokroky v živočišné výrobě nepřicházejí zcela bez problému, které je nutné nyní identifikovat a řešit. Někteří spotřebitelé se obávají, že technologie precizního zemědělství přispějí k „továrnímu zemědělství“ s aspekty intenzivního chovu hospodářských zvířat, kdy se se zvířaty zachází spíše jako se zbožím než s vnímajícími bytostmi. Použití technologií na farmách má také potenciál vytvářet nerovnosti uvnitř odvětví, což vytváří socioekonomické nebo sociokulturní napětí a znevýhodňuje pracovníky, kteří nejsou technicky zdatní. Technologie precizního zemědělství jsou nyní stále v rané fáze implementace a než budou skutečně široce přijímány zemědělci a spotřebiteli po celém světě je nutné nalézt odpovědi na mnoho otázek.

 

 

Další články

                      
 • Aplikácia na evidenciu stáda vám uľaví od „úradničiny“ a zlepší prehľad o chove

  Precízne poľnohospodárstvo v chovoch hospodárskych zvierat je moderný prístup, o ktorom sa často rozpráva v odborných kruhoch a postupne začína prenikať i medzi menších chovateľov. Do reálneho života ho pomáha rozšíriť tiež budúca inžinierka Dominika Sokolová, a to prostredníctvom unikátnej aplikácie Festada, ktorá chovateľom oviec a kôz umožňuje vedenie jednoduchej, prehľadnej a modernej evidencie zvierat s maximálnym ekonomickým zužitkovaním dát chovateľa. Môžete tak mať všetky informácie o konkrétnom zvierati i o celom stáde prehľadne spracované na jednom mieste, do ktorého sa dostanete behom niekoľkých sekúnd z počítača i mobilu. Festada vám tak ušetrí veľa času pri tvorbe prehľadov, pripúšťacích plánov, vyhodnocovaní, analyzovaní chovu a mnoho ďalších činnostiach. Rozhodne nie je náhoda, že úspešný projekt študentky Mendelovej univerzity v Brne už stihol vzbudiť pozornosť až za morom v Silicon Valley.

 • Technologie RFID a proč není mezi chovateli rozšířená

  V České republice není v chovu ovcí a koz používání elektronických identifikátorů zvířat příliš rozšířené. Pokud se na chovatele nevztahuje legislativní povinnost podle vyhlášky č. 163/2004 Sb., která stanoví nutnost elektronického označení pro zvířata určená k exportu, zpravidla zvířata označují jen identifikačními prostředky bez čipu. Dnes si představíme technologii RFID a zamyslíme se nad důvody, proč není v rámci chovu ovcí a koz příliš rozšířená.

 • Novinky v aplikaci FESTADA

  Na našich setkáních v létě, ať už na nákupních trzích plemeníků, chovatelských akcích nebo přímo u Vás na farmách jsme Vám slibovali, že pracujeme na různých úpravách a aplikaci FESTADA stále zlepšujeme. A protože slovo držíme, přinášíme Vám dnes přehled o prvních novinkách, které jsme zatím od konce léta do aplikace přidali.

 • Poznejte chovatele, kteří již digitalizují svá stáda

  Dnešním článkem vám přiblížíme reakce chovatelů, kteří se s aplikací Festada již setkali. Nyní je v aplikaci zaregistrováno okolo 6 tisíc zvířat, převážně z České republiky. Svá zvířata u nás mají zaregistrované farmy ovcí i koz. Většinou se jedná o střední farmy (průměrně 70 zvířat), ale mnoho chovatelů chová podstatně menší počet zvířat (průměrně 15 zvířat na stádo). Nevyhýbáme se ani větším chovům (nad 200 kusů), kterých je zaregistrovaných taktéž několik.

Zákaznická linka
+420 739 668 789
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Odesláním zprávy souhlasím se Zásadami osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním pro marketingové účely.