Aplikácia na evidenciu stáda vám uľaví od „úradničiny“ a zlepší prehľad o chove

Precízne poľnohospodárstvo v chovoch hospodárskych zvierat je moderný prístup, o ktorom sa často rozpráva v odborných kruhoch a postupne začína prenikať i medzi menších chovateľov. Do reálneho života ho pomáha rozšíriť tiež budúca inžinierka Dominika Sokolová, a to prostredníctvom unikátnej aplikácie Festada, ktorá chovateľom oviec a kôz umožňuje vedenie jednoduchej, prehľadnej a modernej evidencie zvierat s maximálnym ekonomickým zužitkovaním dát chovateľa. Môžete tak mať všetky informácie o konkrétnom zvierati i o celom stáde prehľadne spracované na jednom mieste, do ktorého sa dostanete behom niekoľkých sekúnd z počítača i mobilu. Festada vám tak ušetrí veľa času pri tvorbe prehľadov, pripúšťacích plánov, vyhodnocovaní, analyzovaní chovu a mnoho ďalších činnostiach. Rozhodne nie je náhoda, že úspešný projekt študentky Mendelovej univerzity v Brne už stihol vzbudiť pozornosť až za morom v Silicon Valley. 

 

 

Dominika, prečo ste sa pustila do vývoja aplikácie Festada? 

Behom stáží u špičkových chovateľov oviec a kôz v celej ČR mi došlo, že niečo také na trhu výrazne chýba. Väčšina chovateľov malých prežúvavcov si vedie internú evidenciu na papieri, čo rozhodne nie je zle, ale zaberie to zbytočne veľa času. Okrem toho nemáte možnosť rýchlo nazrieť do dokumentov, keď musíte pohotovo riešiť nejakú neobvyklú situáciu, ktorou môže byť napríklad zranenie chovného kusu. Pri práci v teréne, diskusiách s chovateľmi a písaní bakalárskej práce som si skrátka naplno uvedomila, že jednoduchá a prehľadná aplikácia by mnohým ľuďom uľahčila životy. 

 

 

Ako dlho trvalo, než sa myšlienka premenila na realitu?

Projekt Festada som založila asi pred 3 rokmi, ale potom bežalo 2 roky pilotné testovanie, takže približne pred rokom si aplikácia našla prvých platiacich zákazníkov, ktorým pomáha s evidenciou a managementom chovu. Jedná sa skutočne o prvú aplikáciu zameranú špeciálne na potreby chovateľov  oviec a kôz. Pri vývoji sme vychádzali z potrieb profesionálnych chovateľov, vlastných skúseností i z konzultácií s odborníkmi z radov vedcov a akademikov. Mám radosť, že ohlasy chovateľov sú pozitívne, takže sa nám asi naozaj podarilo urobiť niečo užitočné.

 

Môžete popísať, ako Festada chovateľom oviec a kôz pomáha? 

Rada o Festade hovorím ako o „pravej ruke“ každého chovateľa. Aplikácia vie celú radu funkcií, ktoré máme rozdelené do dvoch užívateľských balíčkov, takže si každý chovateľ môže vybrať, aký rozsah služieb bude využívať. Základnou funkciou je prehľad stáda, ktorý chovateľovi zobrazí informácie o počte živých zvierat a ich priemernom veku. Vzhľadom k tomu, že na rozdiel od dobytku sa na ovce musíme pozerať optikou celého stáda, vie aplikácia z nahraných dát vytvárať také prehľadné prierezové alebo súhrnné grafy, ktoré chovateľovi názorne ukážu výkonnosť stáda v priebehu času. 

 

Čo ďalšie aplikácie vie? 

Ďalšou užitočnou pomôckou je karta zvieraťa, ktorú chovatelia budú mať ku každému kusu stáda. Karta zvieraťa obsahuje všetky nutné údaje o zvierati, poznámky chovateľa, porovnanie úžitkovosti konkrétneho zvieraťa s priemerom stáda a tiež automaticky vytvorený rodokmeň. Okrem toho aplikácia poskytne chovateľovi i unikátne služby v rámci sekcie reprodukcia. Chovateľ si tak môže jednoducho vytvoriť pripúšťacie plány a krycí list. Automatický výpočet koeficientu príbuznosti sa spoločne s informáciami o úžitkovosti postará o rýchle vytvorenie najefektívnejšieho plánu reprodukcie. Aplikácia vie výsledky reprodukcie naviac tiež automaticky vyhodnotiť, premietnuť do grafov a informácie prepísať do rodokmeňov potomkov. 

 

 

Ako na začiatku dostanete všetky dáta do aplikácie, nie je s tým veľa práce?

Trúfam si tvrdiť, že nie je. Prvotné nahranie dát zvládne chovateľ v pohode sám prostredníctvom vzorového Excelu s návodom pre rýchle vyplnenie, ktorý si stiahne u nás na webe. Tento excelový súbor potom jediným kliknutím jednoducho nahráte do aplikácie, takže vytvorenie stáda a všetkých informácií je naozaj veľmi jednoduché. Následne si už vediete ďalšiu evidenciu priamo v aplikácii, takže máte istotu, že sa žiadne dáta nestratia a zároveň všetko riešite pekne na jednom mieste. Ľuďom, ktorí sa na nahranie dát predsa len necítia, samozrejme radi bezplatne pomôžeme. Pre záujemcov robíme zadarmo tiež základné školenie pre prácu s aplikáciou. 

 

A ako to potom vyzerá, keď chcem napríklad v stajni dohľadať nejaké informácie o zvierati? 

Je to otázka niekoľkých sekúnd. Ak sa nachádzate medzi zvieratami a potrebujete získať informácie o konkrétnom kuse, alebo si k nemu čokoľvek zapísať, stačí do aplikácie v telefóne opísať číslo ušnej známky. Prakticky okamžite sa vám na mobile zobrazí karta daného zvieraťa. Keď sa vám nechce číslo opisovať, môžete namieriť foťák mobilu na ušnú známku a aplikácia si číslo načíta sama. Ako už asi správne tušíte, tento spôsob je ešte o niečo rýchlejší. Znamená to teda, že podstatne zrýchlite administratívnej práce spojenej s vyhľadávaním a zápisom údajov o zvieratách. Podľa našej pilotnej prevádzky dokonca až o 90%.

 

Oplatí sa vaša aplikácia Festada i menším chovateľom? 

U nás vo Festade zastávame názor, že každý chovateľ, a to bez ohľadu na veľkosť stáda, by mal mať možnosť viesť kvalitnú, jednoduchú a rýchlu evidenciu. Z toho dôvodu sa cena za používanie aplikácie odvíja iba od množstva živých zvierat, ktoré do aplikácie zaregistrujete. Vďaka tomu je evidencia Festada dostupná i pre chovateľov s malými stádami. Horný limit na počet kusov v aplikácii nie je, takže sa dokonale hodí tiež pre veľkochovateľov. 

 

Ako aplikácia rieši prirodzený kolobeh stáda?

Ak zaregistrované zviera uhynie, automaticky sa uvoľní miesto pre registráciu iného. Dáta uhynutého zvieraťa, ako rodokmeň, úžitkovosť a ďalšie informácie, ale nikam nezmiznú. Zostanú i naďalej uchované v aplikácii pre ďalšie použitie. V rámci reprodukcie môžete do Festady zdarma zaregistrovať ďalších 10 % zvierat, takže v súvislosti s prirodzeným kolobehom stáda nemusíte riešiť žiadne ďalšie náklady. A pretože aplikácia vychádza z legislatívnych požiadaviek pre chov oviec a kôz, ušetríte veľa času, ktorý dnes trávite nutnou administratívou. Okrem toho vám Festada tiež zníži náklady na veterinárne úkony a umožní vám z chovu vyradiť hospodársky stratové kusy i celé línie. Vďaka kompletnej histórii a rodokmeňu zvieraťa tiež zvýšite cenu plemenných kusov. 

 

Povedzte našim čitateľom niečo o výhodách, na ktorých sme sa spoločne dohodli.

Rozrozprávam sa veľmi rada. Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku naviazal na konci roku 2021 spoluprácu s naším projektom Festada. Vďaka tomu svojim členom zaistil unikátnu zľavu na aplikáciu vo výške takmer 40 %. Všetci členovia Zväzu tak môžu využívať modernú elektronickú evidenciu za týchto zvýhodnených podmienok. Je na mieste zmieniť, že v rámci spolupráce bola aplikácia tiež upravená pre konkrétne potreby chovateľov na Slovensku. Môžem vám tiež sľúbiť, že sme vo Festade pripravení robiť ďalšie zmeny podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek i v budúcnosti.

 

 

Kde sa chovatelia o Festade dozvedia viac informácií? 

Bližšie informácie o projekte nájdete na webových stránkach www.festada.sk. Ak by ste mali akýkoľvek dotaz alebo vám v aplikácii chýbala nejaká konkrétna funkcia, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese support@festada.com. Radi si vypočujeme váš názor a spoločne vymyslíme adekvátne riešenie. Festada ponúka chovateľom mnoho ďalších funkcií, ktoré si môžete zdarma vyskúšať v rámci skúšobnej verzie. Pridajte sa k desiatkam chovateľov, ktorí už Festadu využívajú pre jednoduchú a efektívnu evidenciu tisícov oviec a kôz.

 

Článek byl publikován v časopisu "Chov oviec a koz" od ZCHOK číslo 1/2022.

 

 

Další články

                      
 • Nezávazné vyzkoušení aplikace Festada

  Festada přináší do chovu ovcí a koz nový způsob vedení evidence a nový přístup k managementu farmy. Víme, že zapojení nových technologií představuje pro chovatele mnoho otázek a obav. Právě proto si v dnešním blogu vysvětlíme možnosti nezávazného vyzkoušení Festady a také způsoby, jakými chovatelům pomáháme se spuštěním aplikace.

 • Pro jaké chovatele je Festada vhodná?

  Aplikace Festada nabízí chovatelům možnost vedení komplexní evidence o chovu a mnoho různých funkcí k využití. V dnešním blogu si ukážeme, že Festada je vhodná pro různé kategorie chovatelů a každý si najde důvod, proč elektronickou evidenci využít. Jestli je pro ně Festada vhodná, se nás ptají nejčastěji chovatelé, kteří mají malé stádo zhruba do 20 zvířat. Často se jedná o chovatele, kteří mají zvířata spíše pro radost, jako své hobby, a nikoli přímo k podnikání. Z naší zkušenosti víme, že tito chovatelé pro radost používají i Festadu. Do aplikace si nahrávání různé údaje, fotky a s vedením evidence si umí vyhrát. Také ale ocení třeba možnost jednoduchého vedení veterinárního deníku, bez nutnosti zkoumat všechny jeho povinné náležitosti, protože Festada je k vyplnění záznamů sama navede. Přímé propojení s Portálem farmáře jim dále ulehčuje plnění zákonných povinností a hlášení, aniž by bylo potřeba někdy složitě se učit, jak Portál farmáře funguje. Menší stáda ale mají také chovatelé, kteří vedou své chovy na vysoké úrovni a věnují se šlechtitelství a produkci plemenných kusů. Festada této skupině chovatelů umožňuje vést kompletní a přehledné záznamy o jednotlivých zvířatech, ke kterým se chovatel může vždy vrátit, vyhodnotit je a vybrat ta nejlepší zvířata. Velkou pomocí je také automatická tvorba rodokmenů a hlídání inbreedingu při tvorbě připouštěcího plánu. V případě prodeje plemenných zvířat ocení chovatel možnost kupujícímu jednoduše předložit záznamy o zvířeti, včetně užitkovosti jeho předků nebo třeba fotografie tvaru vemene v linii a takto si obhájit vyšší prodejní cenu. Větší chovatelé, kteří se zaměřují na produkci pak ocení možnost vybrat si v aplikaci zaměření se na masnou nebo mléčnou užitkovost a využít funkce, které jim pomohou vést chov co nejefektivněji. Festada umožňuje zadávat všechny záznamy hromadně takže i uložení kompletní užitkovosti pro celou reprodukční skupinu chovatel zvládne na pár kliknutí. Právě komplexní sledování užitkovosti je pro větší stáda klíčové a chovatelé potřebují mít přehled jak o výkonu jednotlivých zvířat, tak i celého stáda v průběhu jednotlivých let. Díky automatické tvorbě statistických grafů chovatelé dokáží jednotlivá zvířata porovnat s průměrem stáda a odhalit tak nevýnosné kusy. V době porodů je pro chovatele velkým pomocníkem hlavně jednoduché a přímé hlášení na Portál farmáře, které je možné i přes telefon přímo ve stáji. Tato skupina chovatelů má zájem na efektivním vedení farmy a zvyšování výnosnosti, k čemuž je Festada ideálním nástrojem. Festada je komplexní aplikace, která obsahuje mnoho funkcí a způsobů používání. Každý chovatel si tak najde svůj důvod k jejímu používání a možnosti, jak pozvednout svůj chov. Ať už je cílem chovatele šlechtitelství a produkce kvalitních plemenných zvířat nebo zvýšení celkové užitkovosti stáda a rozhodování se na základě přesných objektivních dat, Festada je vhodným pomocníkem. Pokud si stále nejste jistí, jestli se Festada hodí i pro váš chov, můžete vyzkoušet nezávaznou zkušební verzi, kterou vám samozřejmě pomůžeme spustit. Stačí nás jen kontaktovat na email support@festada.cz nebo na tel. čísle + 420 588 288 382.

 • Adopce technologie na farmách, část 2.

  Druhá část článku Adopce technologie na farmách: Použití teorie normalizačního procesu k pochopení postojů a chování chovatelů ovcí ve vztahu k používání přesné technologie při řízení stád.

 • Jarní porody s Festadou

  Blíží se porody a tedy jedno z nejnáročnějších období chovatelského roku. Nejenže je s porody spojena snad nikdy nekončící práce ve stáji ale také hlášení potomků státní správě a případně i šlechtiteli. Jak je možné si s Festadou administrativní práci spojenou s porody zjednodušit a jak z nutnosti vedení těchto záznamů získat něco navíc?

 • Propojení na Portál farmáře

  Chovatelé se nás často ptají, jak vlastně funguje propojení aplikace Festada s Portálem farmáře a Stájovým registrem nebo jak si mají svá data z Portálu farmáře do aplikace nahrát. V tomto článku se společně podíváme na základní schéma propojení těchto databází a vysvětlíme si, co vše aplikace Festada dokáže.

Zákaznická linka
+420 739 668 789
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Odesláním zprávy souhlasím se Zásadami osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním pro marketingové účely.