Adopce technologie na farmách: Použití teorie normalizačního procesu k pochopení postojů a chování chovatelů ovcí ve vztahu k používání přesné technologie při řízení stád. Část 1.

 

Přinášíme vám překlad článku “Adopce technologie na farmách: Použití teorie normalizačního procesu k pochopení postojů a chování chovatelů ovcí ve vztahu k používání přesné technologie při řízení stád.” Dnešní název článku je trošku složitější, nicméně zcela dokonale popisuje aktuální situaci co se digitalizace a chovu ovcí týče. 

 

 

Důkazy naznačují, že chovatelé ovcí ve Spojeném království mají nižší produktivitu a ziskové marže než jiná odvětví živočišné výroby a že nutně nevědí, kde získávají nebo ztrácejí příjem ze svých stád. Jako potenciální způsob řešení tohoto problému bylo identifikováno efektivnější využití přesných technologií. Povinné označování zvířat pomocí elektronických identifikačních známek (EID) všech ovcí, nabízí chovatelům ovcí příležitost přijmout přesné technologie pro řízení zdraví stáda a maximalizaci produkce a zisku. Přestože byly identifikovány vlastnosti farmářů, které jsou spojovány s přijetím nebo nepřijetím technologií, je známo jen málo o sociálních procesech, významech a zkušenostech, které ovlivňují přijetí. Tento výzkum je nový, protože čerpá z údajů od 36 chovatelů ovcí ve Spojeném království a používá teorii normalizačního procesu (NPT), k pochopení, proč na svých farmách používají nebo nepoužívají přesnou technologii související s EID. Ačkoli chovatelé uznali potenciální hodnotu digitálních technologií pro zlepšení jejich zemědělských podniků, zdálo se, že mají alternativní názory, které jsou kontraproduktivní. Jejich přesvědčení, že používání digitálních technologií představuje hrozbu pro jejich roli dobrých chovatelů, že nemůže nahradit potřebu praktické interakce s jejich zvířaty a že je nákladné a obtížné používat, vytvořilo mezeru v implementaci. Použití NPT jako hodnotícího rámce poskytlo cenný nástroj pro lepší pochopení kontextových charakteristik, které podkopávají rutinní zavádění takové technologie ze strany chovatelů ovcí. Údaje naznačují, že běžné používání přesných technologií mezi chovateli ovcí by se mohla potenciálně zvýšit, pokud by výrobci/dodavatelé společně navrhovali a spolupracovali s farmáři, aby zajistili, že technologie umožní farmáři mít kontrolu a funguje jako pomůcka k dosažení vysoké kvality, spíše než mechanismus pro maximalizaci zisku.

 

 

 

Warren (2002) řekl, že v zemědělském sektoru existuje „digitální propast“ mezi malými farmami skotu a ovcí a většími farmami na orné půdě a mléčnými farmami, což má za následek rozdíly v přijímání přesných digitálních technologií. Objevila se snaha porozumět této variaci a Rose et al. (2018) uvedli, že raný výzkum, který se snažil zvýšit zavádění nástrojů na podporu rozhodování založených na technologiích na farmách, se zaměřil na identifikaci žádoucích charakteristik návrhu systému. To bylo založeno na předpokladu, že „existoval lineární vztah mezi produkcí vědeckých poznatků ve formě nástrojů na podporu rozhodování a jejich přijetím koncovým uživatelem“. Výzkum se poté zaměřil na pochopení chování zemědělců, zpočátku s využitím řady ekonomických modelů rozhodování zemědělců (Edwards-Jones, 2007). Výzkumníci využívající řadu psychologických modelů uvedli, že přijetí přesných technologií v zemědělství je pozitivně spojeno se socioekonomickými faktory, agroekologickými faktory, institucionálními faktory, informačními faktory, vnímáním farmářů a technologickými faktory (Tey a Brindal, 2012; Pierpaoli et al., 2013). Pierpaoli a kol. (2013) popsali typického osvojitele preciznosti jako vzdělaného farmáře, který vlastní velkou farmu s dobrou kvalitou půdy a jehož cílem je zavést produktivnější zemědělskou praxi. Osvojitel vnímá přesnou technologii z hlediska ziskovosti a je kompetentním uživatelem počítače. Na druhé straně se u neosvojitelů mělo za to, že buď nemají dostatečné dovednosti a kompetence pro správu přesných technologických nástrojů, nebo jim chyběly finanční zdroje na jejich nákup.

 


 

Elektronické štítky (EID) na všech ovcích ve Spojeném království byly povinné v roce 2010 podle nařízení Rady EU 21/2004. Toto nařízení vyžaduje, aby zemědělci elektronicky zaznamenávali jednotlivé pohyby ovcí, a zahrnuje použití mikročipu nebo elektronického transpondéru zabudovaného do štítku, bolusu nebo implantátu k identifikaci hospodářského zvířete. Čtečka odešle jedinečné identifikační číslo do počítače. Používání technologie EID bylo podporováno na základě řady výhod, mezi které patří: méně papírování, snadnost a rychlost sběru dat, žádný požadavek na přímý kontakt se zvířaty a přímý přenos dat do počítače. Všechny tyto mají potenciál umožnit shromažďování a využívání údajů o řízení k podpoře užitkovosti hejna a dobrých životních podmínek zvířat. Nicméně Lima et al (2018) zjistili, že zatímco 99 % jejich respondentů používalo EID ušní štítky a jen něco málo přes polovinu (52 %) uvedlo, že má čtečku EID, pouze 21 % uvedlo, že používá technologii související s EID pro účely správy dat. Tyto údaje naznačují, že přijetí nebo začlenění takové technologie je pouze částečné.

 

 

Důkazy z výzkumu organizací zabývajících se lidským zdravím ukazují, že zavádění nových technologií jakéhokoli druhu vyžaduje složitý proces.

 

Pokračování v části 2.

 

ZDROJ:

Jasmeet Kaler, Annmarie Ruston, 2019: Technology adoption on farms: Using Normalisation Process Theory to understand sheep farmers’ attitudes and behaviours in relation to using precision technology in flock management. In Preventive Veterinary Medicine, vydání 170. ISSN 0167-5877

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587718308213

Další články

                      
 • Novinky: vylepšení propojení s Portálem farmáře

  V dnešním blogu vám přinášíme opravdovou bombu! Máme totiž velikou radost, že vám opět můžeme představit novinky v aplikaci Festada. V poslední době jsme pracovali na velkém úkolu, který konečně můžeme odhalit a věříme, že budete nadšení stejně jako my.

 • Chovej jako já!, díl 2.

  Rádi bychom Vás pozvali ke čtení našeho druhého článku z rubriky Chovej jako já! dnes z chovu anglonubijských koz.

 • Aplikácia na evidenciu stáda vám uľaví od „úradničiny“ a zlepší prehľad o chove

  Precízne poľnohospodárstvo v chovoch hospodárskych zvierat je moderný prístup, o ktorom sa často rozpráva v odborných kruhoch a postupne začína prenikať i medzi menších chovateľov. Do reálneho života ho pomáha rozšíriť tiež budúca inžinierka Dominika Sokolová, a to prostredníctvom unikátnej aplikácie Festada, ktorá chovateľom oviec a kôz umožňuje vedenie jednoduchej, prehľadnej a modernej evidencie zvierat s maximálnym ekonomickým zužitkovaním dát chovateľa. Môžete tak mať všetky informácie o konkrétnom zvierati i o celom stáde prehľadne spracované na jednom mieste, do ktorého sa dostanete behom niekoľkých sekúnd z počítača i mobilu. Festada vám tak ušetrí veľa času pri tvorbe prehľadov, pripúšťacích plánov, vyhodnocovaní, analyzovaní chovu a mnoho ďalších činnostiach. Rozhodne nie je náhoda, že úspešný projekt študentky Mendelovej univerzity v Brne už stihol vzbudiť pozornosť až za morom v Silicon Valley.

 • Technologie RFID a proč není mezi chovateli rozšířená

  V České republice není v chovu ovcí a koz používání elektronických identifikátorů zvířat příliš rozšířené. Pokud se na chovatele nevztahuje legislativní povinnost podle vyhlášky č. 163/2004 Sb., která stanoví nutnost elektronického označení pro zvířata určená k exportu, zpravidla zvířata označují jen identifikačními prostředky bez čipu. Dnes si představíme technologii RFID a zamyslíme se nad důvody, proč není v rámci chovu ovcí a koz příliš rozšířená.

Zákaznická linka
+420 739 668 789
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Odesláním zprávy souhlasím se Zásadami osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním pro marketingové účely.