Adopce technologie na farmách: Použití teorie normalizačního procesu k pochopení postojů a chování chovatelů ovcí ve vztahu k používání přesné technologie při řízení stád. Část 1.

 

Přinášíme vám překlad článku “Adopce technologie na farmách: Použití teorie normalizačního procesu k pochopení postojů a chování chovatelů ovcí ve vztahu k používání přesné technologie při řízení stád.” Dnešní název článku je trošku složitější, nicméně zcela dokonale popisuje aktuální situaci co se digitalizace a chovu ovcí týče. 

 

 

Důkazy naznačují, že chovatelé ovcí ve Spojeném království mají nižší produktivitu a ziskové marže než jiná odvětví živočišné výroby a že nutně nevědí, kde získávají nebo ztrácejí příjem ze svých stád. Jako potenciální způsob řešení tohoto problému bylo identifikováno efektivnější využití přesných technologií. Povinné označování zvířat pomocí elektronických identifikačních známek (EID) všech ovcí, nabízí chovatelům ovcí příležitost přijmout přesné technologie pro řízení zdraví stáda a maximalizaci produkce a zisku. Přestože byly identifikovány vlastnosti farmářů, které jsou spojovány s přijetím nebo nepřijetím technologií, je známo jen málo o sociálních procesech, významech a zkušenostech, které ovlivňují přijetí. Tento výzkum je nový, protože čerpá z údajů od 36 chovatelů ovcí ve Spojeném království a používá teorii normalizačního procesu (NPT), k pochopení, proč na svých farmách používají nebo nepoužívají přesnou technologii související s EID. Ačkoli chovatelé uznali potenciální hodnotu digitálních technologií pro zlepšení jejich zemědělských podniků, zdálo se, že mají alternativní názory, které jsou kontraproduktivní. Jejich přesvědčení, že používání digitálních technologií představuje hrozbu pro jejich roli dobrých chovatelů, že nemůže nahradit potřebu praktické interakce s jejich zvířaty a že je nákladné a obtížné používat, vytvořilo mezeru v implementaci. Použití NPT jako hodnotícího rámce poskytlo cenný nástroj pro lepší pochopení kontextových charakteristik, které podkopávají rutinní zavádění takové technologie ze strany chovatelů ovcí. Údaje naznačují, že běžné používání přesných technologií mezi chovateli ovcí by se mohla potenciálně zvýšit, pokud by výrobci/dodavatelé společně navrhovali a spolupracovali s farmáři, aby zajistili, že technologie umožní farmáři mít kontrolu a funguje jako pomůcka k dosažení vysoké kvality, spíše než mechanismus pro maximalizaci zisku.

 

 

 

Warren (2002) řekl, že v zemědělském sektoru existuje „digitální propast“ mezi malými farmami skotu a ovcí a většími farmami na orné půdě a mléčnými farmami, což má za následek rozdíly v přijímání přesných digitálních technologií. Objevila se snaha porozumět této variaci a Rose et al. (2018) uvedli, že raný výzkum, který se snažil zvýšit zavádění nástrojů na podporu rozhodování založených na technologiích na farmách, se zaměřil na identifikaci žádoucích charakteristik návrhu systému. To bylo založeno na předpokladu, že „existoval lineární vztah mezi produkcí vědeckých poznatků ve formě nástrojů na podporu rozhodování a jejich přijetím koncovým uživatelem“. Výzkum se poté zaměřil na pochopení chování zemědělců, zpočátku s využitím řady ekonomických modelů rozhodování zemědělců (Edwards-Jones, 2007). Výzkumníci využívající řadu psychologických modelů uvedli, že přijetí přesných technologií v zemědělství je pozitivně spojeno se socioekonomickými faktory, agroekologickými faktory, institucionálními faktory, informačními faktory, vnímáním farmářů a technologickými faktory (Tey a Brindal, 2012; Pierpaoli et al., 2013). Pierpaoli a kol. (2013) popsali typického osvojitele preciznosti jako vzdělaného farmáře, který vlastní velkou farmu s dobrou kvalitou půdy a jehož cílem je zavést produktivnější zemědělskou praxi. Osvojitel vnímá přesnou technologii z hlediska ziskovosti a je kompetentním uživatelem počítače. Na druhé straně se u neosvojitelů mělo za to, že buď nemají dostatečné dovednosti a kompetence pro správu přesných technologických nástrojů, nebo jim chyběly finanční zdroje na jejich nákup.

 


 

Elektronické štítky (EID) na všech ovcích ve Spojeném království byly povinné v roce 2010 podle nařízení Rady EU 21/2004. Toto nařízení vyžaduje, aby zemědělci elektronicky zaznamenávali jednotlivé pohyby ovcí, a zahrnuje použití mikročipu nebo elektronického transpondéru zabudovaného do štítku, bolusu nebo implantátu k identifikaci hospodářského zvířete. Čtečka odešle jedinečné identifikační číslo do počítače. Používání technologie EID bylo podporováno na základě řady výhod, mezi které patří: méně papírování, snadnost a rychlost sběru dat, žádný požadavek na přímý kontakt se zvířaty a přímý přenos dat do počítače. Všechny tyto mají potenciál umožnit shromažďování a využívání údajů o řízení k podpoře užitkovosti hejna a dobrých životních podmínek zvířat. Nicméně Lima et al (2018) zjistili, že zatímco 99 % jejich respondentů používalo EID ušní štítky a jen něco málo přes polovinu (52 %) uvedlo, že má čtečku EID, pouze 21 % uvedlo, že používá technologii související s EID pro účely správy dat. Tyto údaje naznačují, že přijetí nebo začlenění takové technologie je pouze částečné.

 

 

Důkazy z výzkumu organizací zabývajících se lidským zdravím ukazují, že zavádění nových technologií jakéhokoli druhu vyžaduje složitý proces.

 

Pokračování v části 2.

 

ZDROJ:

Jasmeet Kaler, Annmarie Ruston, 2019: Technology adoption on farms: Using Normalisation Process Theory to understand sheep farmers’ attitudes and behaviours in relation to using precision technology in flock management. In Preventive Veterinary Medicine, vydání 170. ISSN 0167-5877

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167587718308213

Další články

                      
 • Nezávazné vyzkoušení aplikace Festada

  Festada přináší do chovu ovcí a koz nový způsob vedení evidence a nový přístup k managementu farmy. Víme, že zapojení nových technologií představuje pro chovatele mnoho otázek a obav. Právě proto si v dnešním blogu vysvětlíme možnosti nezávazného vyzkoušení Festady a také způsoby, jakými chovatelům pomáháme se spuštěním aplikace.

 • Pro jaké chovatele je Festada vhodná?

  Aplikace Festada nabízí chovatelům možnost vedení komplexní evidence o chovu a mnoho různých funkcí k využití. V dnešním blogu si ukážeme, že Festada je vhodná pro různé kategorie chovatelů a každý si najde důvod, proč elektronickou evidenci využít. Jestli je pro ně Festada vhodná, se nás ptají nejčastěji chovatelé, kteří mají malé stádo zhruba do 20 zvířat. Často se jedná o chovatele, kteří mají zvířata spíše pro radost, jako své hobby, a nikoli přímo k podnikání. Z naší zkušenosti víme, že tito chovatelé pro radost používají i Festadu. Do aplikace si nahrávání různé údaje, fotky a s vedením evidence si umí vyhrát. Také ale ocení třeba možnost jednoduchého vedení veterinárního deníku, bez nutnosti zkoumat všechny jeho povinné náležitosti, protože Festada je k vyplnění záznamů sama navede. Přímé propojení s Portálem farmáře jim dále ulehčuje plnění zákonných povinností a hlášení, aniž by bylo potřeba někdy složitě se učit, jak Portál farmáře funguje. Menší stáda ale mají také chovatelé, kteří vedou své chovy na vysoké úrovni a věnují se šlechtitelství a produkci plemenných kusů. Festada této skupině chovatelů umožňuje vést kompletní a přehledné záznamy o jednotlivých zvířatech, ke kterým se chovatel může vždy vrátit, vyhodnotit je a vybrat ta nejlepší zvířata. Velkou pomocí je také automatická tvorba rodokmenů a hlídání inbreedingu při tvorbě připouštěcího plánu. V případě prodeje plemenných zvířat ocení chovatel možnost kupujícímu jednoduše předložit záznamy o zvířeti, včetně užitkovosti jeho předků nebo třeba fotografie tvaru vemene v linii a takto si obhájit vyšší prodejní cenu. Větší chovatelé, kteří se zaměřují na produkci pak ocení možnost vybrat si v aplikaci zaměření se na masnou nebo mléčnou užitkovost a využít funkce, které jim pomohou vést chov co nejefektivněji. Festada umožňuje zadávat všechny záznamy hromadně takže i uložení kompletní užitkovosti pro celou reprodukční skupinu chovatel zvládne na pár kliknutí. Právě komplexní sledování užitkovosti je pro větší stáda klíčové a chovatelé potřebují mít přehled jak o výkonu jednotlivých zvířat, tak i celého stáda v průběhu jednotlivých let. Díky automatické tvorbě statistických grafů chovatelé dokáží jednotlivá zvířata porovnat s průměrem stáda a odhalit tak nevýnosné kusy. V době porodů je pro chovatele velkým pomocníkem hlavně jednoduché a přímé hlášení na Portál farmáře, které je možné i přes telefon přímo ve stáji. Tato skupina chovatelů má zájem na efektivním vedení farmy a zvyšování výnosnosti, k čemuž je Festada ideálním nástrojem. Festada je komplexní aplikace, která obsahuje mnoho funkcí a způsobů používání. Každý chovatel si tak najde svůj důvod k jejímu používání a možnosti, jak pozvednout svůj chov. Ať už je cílem chovatele šlechtitelství a produkce kvalitních plemenných zvířat nebo zvýšení celkové užitkovosti stáda a rozhodování se na základě přesných objektivních dat, Festada je vhodným pomocníkem. Pokud si stále nejste jistí, jestli se Festada hodí i pro váš chov, můžete vyzkoušet nezávaznou zkušební verzi, kterou vám samozřejmě pomůžeme spustit. Stačí nás jen kontaktovat na email support@festada.cz nebo na tel. čísle + 420 588 288 382.

 • Adopce technologie na farmách, část 2.

  Druhá část článku Adopce technologie na farmách: Použití teorie normalizačního procesu k pochopení postojů a chování chovatelů ovcí ve vztahu k používání přesné technologie při řízení stád.

 • Jarní porody s Festadou

  Blíží se porody a tedy jedno z nejnáročnějších období chovatelského roku. Nejenže je s porody spojena snad nikdy nekončící práce ve stáji ale také hlášení potomků státní správě a případně i šlechtiteli. Jak je možné si s Festadou administrativní práci spojenou s porody zjednodušit a jak z nutnosti vedení těchto záznamů získat něco navíc?

 • Propojení na Portál farmáře

  Chovatelé se nás často ptají, jak vlastně funguje propojení aplikace Festada s Portálem farmáře a Stájovým registrem nebo jak si mají svá data z Portálu farmáře do aplikace nahrát. V tomto článku se společně podíváme na základní schéma propojení těchto databází a vysvětlíme si, co vše aplikace Festada dokáže.

Zákaznická linka
+420 739 668 789
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Odesláním zprávy souhlasím se Zásadami osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním pro marketingové účely.