Jarní porody s Festadou

Blíží se porody a tedy jedno z nejnáročnějších období chovatelského roku. Nejenže je s porody spojena snad nikdy nekončící práce ve stáji ale také hlášení potomků státní správě a případně i šlechtiteli. Jak je možné si s Festadou administrativní práci spojenou s porody zjednodušit a jak z nutnosti vedení těchto záznamů získat něco navíc?

 

 

 

 

Základní pravidla stanoví, že ovce a kozy jsou chovatelé povinni označit nejpozději do 6 měsíců od jejich narození. Pokud ale narozené zvíře nezůstává v chovu a hospodářství opouští, je nutné, aby bylo označeno ještě před tímto odsunem. Označením zvířete se rozumí připojení identifikačního prostředku s oficiálním číslem na tělo, či do těla zvířete. Způsoby označování zvířat jsou v zásadě dva, a to plastovými ušními známkami nebo kombinací plastové ušní známky a elektronického identifikátoru (např. ušní známky s čipem). Po označení zvířete je následně nutné zaslat hlášení o jeho narození do Portálu farmáře, např. prostřednictvím Stájového registru.

 

V praxi to ale s porody není tak jednoduché a vést i tuto základní administrativu může být matoucí. Porody totiž trvají různě dlouho, třeba při využití tzv. doskoku i pár měsíců. Nadto se do vedení administrativy přidává různá praxe v chovech ohledně zařazení potomků do chovu nebo jejich odsunu a bohužel také nemilosrdný koloběh života.

 

Hlášení porodů a celkové vedení evidence spojené s porody je ale možné si zjednodušit a zpřehlednit s aplikací Festada. Ve Festadě si chovatel jednoduše připraví seznam ovcí (připouštěcí plán), které jsou březí. Jakmile chovatel ve stáji zjistí, že ovce již porodila, najde v předem vytvořeném seznamu číslo ušní známky matky a na pár kliknutí porod zaznamená. V tento okamžik si může chovatel ve Festadě k potomkovi přiřadit také jakékoli interní dočasné označení. Zatím se nejedná o oficiální hlášení narození a tento záznam slouží pouze pro soukromé potřeby chovatele. Mnoho chovatelů totiž s porody vede evidenci dvojí, první faktickou, kde zaznamenávají narození všech potomků, které označují dočasnými identifikátory, např. barevnými stužkami. K oficiální evidenci a označení zvířat ušními známkami tak přistupují až několik dnů po narození zvířat.

 

 

 

 

Ve chvíli, kdy se chovatel rozhodne zvíře označit oficiálními ušními známkami, může jeho narození nahlásit do Portálu farmáře opět přímo ve Festadě. V aplikaci si najde tohoto potomka a přiřadí mu volnou oficiální ušní známku ze seznamu uloženého ve Festadě. To je vše. Díky přímému propojení Festady a Portálu farmáře již není potřeba vyplňovat žádná hlášení ani hledat a vypisovat ušní čísla matek.

 

 

 

 

Festadu je navíc možné používat i v telefonu, takže porod a následně i oficiální nahlášení nového zvířete může chovatel zapsat přímo ve stáji bez nutnosti dalšího přepisování záznamů v kanceláři. Další velkou výhodou elektronického zapisování porodů je automatická tvorba rodokmenů, která pro budoucí připouštění hlídá inbreeding a také tvorba statistik pro vyhodnocení úspěšnosti reprodukce u jednotlivých zvířat i v celém stádě. 

 

Další výhodou je automatická tvorba přehledů a seznamů ohledně reprodukce například pro šlechtitele, kdy chovatel nemusí sedět dlouhé hodiny u počítače a přepisovat čísla jehňat aby vytvořil jejich seznam - jednoduše je z aplikace stáhne a soubor pošle kam potřebuje.

 

 

 

 

S Festadou tak chovatel nejen jednoduše vyhoví všem administrativním povinnostem, ale získá z těchto záznamů také rychlý přehled důležitý pro plánování dalších reprodukcí. 

 

 

 

Další články

                      
 • Adopce technologie na farmách, část 2.

  Druhá část článku Adopce technologie na farmách: Použití teorie normalizačního procesu k pochopení postojů a chování chovatelů ovcí ve vztahu k používání přesné technologie při řízení stád.

 • Propojení na Portál farmáře

  Chovatelé se nás často ptají, jak vlastně funguje propojení aplikace Festada s Portálem farmáře a Stájovým registrem nebo jak si mají svá data z Portálu farmáře do aplikace nahrát. V tomto článku se společně podíváme na základní schéma propojení těchto databází a vysvětlíme si, co vše aplikace Festada dokáže.

 • Rok 2022 s Festadou

  V posledním článku tohoto roku bychom chtěli krátce shrnout rok 2022 a také poděkovat chovatelům za jejich podporu.

 • Novinky: vylepšení propojení s Portálem farmáře

  V dnešním blogu vám přinášíme opravdovou bombu! Máme totiž velikou radost, že vám opět můžeme představit novinky v aplikaci Festada. V poslední době jsme pracovali na velkém úkolu, který konečně můžeme odhalit a věříme, že budete nadšení stejně jako my.

Zákaznická linka
+420 739 668 789
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Odesláním zprávy souhlasím se Zásadami osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním pro marketingové účely.