Jarní porody s Festadou

Blíží se porody a tedy jedno z nejnáročnějších období chovatelského roku. Nejenže je s porody spojena snad nikdy nekončící práce ve stáji ale také hlášení potomků státní správě a případně i šlechtiteli. Jak je možné si s Festadou administrativní práci spojenou s porody zjednodušit a jak z nutnosti vedení těchto záznamů získat něco navíc?

 

 

 

 

Základní pravidla stanoví, že ovce a kozy jsou chovatelé povinni označit nejpozději do 6 měsíců od jejich narození. Pokud ale narozené zvíře nezůstává v chovu a hospodářství opouští, je nutné, aby bylo označeno ještě před tímto odsunem. Označením zvířete se rozumí připojení identifikačního prostředku s oficiálním číslem na tělo, či do těla zvířete. Způsoby označování zvířat jsou v zásadě dva, a to plastovými ušními známkami nebo kombinací plastové ušní známky a elektronického identifikátoru (např. ušní známky s čipem). Po označení zvířete je následně nutné zaslat hlášení o jeho narození do Portálu farmáře, např. prostřednictvím Stájového registru.

 

V praxi to ale s porody není tak jednoduché a vést i tuto základní administrativu může být matoucí. Porody totiž trvají různě dlouho, třeba při využití tzv. doskoku i pár měsíců. Nadto se do vedení administrativy přidává různá praxe v chovech ohledně zařazení potomků do chovu nebo jejich odsunu a bohužel také nemilosrdný koloběh života.

 

Hlášení porodů a celkové vedení evidence spojené s porody je ale možné si zjednodušit a zpřehlednit s aplikací Festada. Ve Festadě si chovatel jednoduše připraví seznam ovcí (připouštěcí plán), které jsou březí. Jakmile chovatel ve stáji zjistí, že ovce již porodila, najde v předem vytvořeném seznamu číslo ušní známky matky a na pár kliknutí porod zaznamená. V tento okamžik si může chovatel ve Festadě k potomkovi přiřadit také jakékoli interní dočasné označení. Zatím se nejedná o oficiální hlášení narození a tento záznam slouží pouze pro soukromé potřeby chovatele. Mnoho chovatelů totiž s porody vede evidenci dvojí, první faktickou, kde zaznamenávají narození všech potomků, které označují dočasnými identifikátory, např. barevnými stužkami. K oficiální evidenci a označení zvířat ušními známkami tak přistupují až několik dnů po narození zvířat.

 

 

 

 

Ve chvíli, kdy se chovatel rozhodne zvíře označit oficiálními ušními známkami, může jeho narození nahlásit do Portálu farmáře opět přímo ve Festadě. V aplikaci si najde tohoto potomka a přiřadí mu volnou oficiální ušní známku ze seznamu uloženého ve Festadě. To je vše. Díky přímému propojení Festady a Portálu farmáře již není potřeba vyplňovat žádná hlášení ani hledat a vypisovat ušní čísla matek.

 

 

 

 

Festadu je navíc možné používat i v telefonu, takže porod a následně i oficiální nahlášení nového zvířete může chovatel zapsat přímo ve stáji bez nutnosti dalšího přepisování záznamů v kanceláři. Další velkou výhodou elektronického zapisování porodů je automatická tvorba rodokmenů, která pro budoucí připouštění hlídá inbreeding a také tvorba statistik pro vyhodnocení úspěšnosti reprodukce u jednotlivých zvířat i v celém stádě. 

 

Další výhodou je automatická tvorba přehledů a seznamů ohledně reprodukce například pro šlechtitele, kdy chovatel nemusí sedět dlouhé hodiny u počítače a přepisovat čísla jehňat aby vytvořil jejich seznam - jednoduše je z aplikace stáhne a soubor pošle kam potřebuje.

 

 

 

 

S Festadou tak chovatel nejen jednoduše vyhoví všem administrativním povinnostem, ale získá z těchto záznamů také rychlý přehled důležitý pro plánování dalších reprodukcí. 

 

 

 

Další články

                      
 • Nezávazné vyzkoušení aplikace Festada

  Festada přináší do chovu ovcí a koz nový způsob vedení evidence a nový přístup k managementu farmy. Víme, že zapojení nových technologií představuje pro chovatele mnoho otázek a obav. Právě proto si v dnešním blogu vysvětlíme možnosti nezávazného vyzkoušení Festady a také způsoby, jakými chovatelům pomáháme se spuštěním aplikace.

 • Pro jaké chovatele je Festada vhodná?

  Aplikace Festada nabízí chovatelům možnost vedení komplexní evidence o chovu a mnoho různých funkcí k využití. V dnešním blogu si ukážeme, že Festada je vhodná pro různé kategorie chovatelů a každý si najde důvod, proč elektronickou evidenci využít. Jestli je pro ně Festada vhodná, se nás ptají nejčastěji chovatelé, kteří mají malé stádo zhruba do 20 zvířat. Často se jedná o chovatele, kteří mají zvířata spíše pro radost, jako své hobby, a nikoli přímo k podnikání. Z naší zkušenosti víme, že tito chovatelé pro radost používají i Festadu. Do aplikace si nahrávání různé údaje, fotky a s vedením evidence si umí vyhrát. Také ale ocení třeba možnost jednoduchého vedení veterinárního deníku, bez nutnosti zkoumat všechny jeho povinné náležitosti, protože Festada je k vyplnění záznamů sama navede. Přímé propojení s Portálem farmáře jim dále ulehčuje plnění zákonných povinností a hlášení, aniž by bylo potřeba někdy složitě se učit, jak Portál farmáře funguje. Menší stáda ale mají také chovatelé, kteří vedou své chovy na vysoké úrovni a věnují se šlechtitelství a produkci plemenných kusů. Festada této skupině chovatelů umožňuje vést kompletní a přehledné záznamy o jednotlivých zvířatech, ke kterým se chovatel může vždy vrátit, vyhodnotit je a vybrat ta nejlepší zvířata. Velkou pomocí je také automatická tvorba rodokmenů a hlídání inbreedingu při tvorbě připouštěcího plánu. V případě prodeje plemenných zvířat ocení chovatel možnost kupujícímu jednoduše předložit záznamy o zvířeti, včetně užitkovosti jeho předků nebo třeba fotografie tvaru vemene v linii a takto si obhájit vyšší prodejní cenu. Větší chovatelé, kteří se zaměřují na produkci pak ocení možnost vybrat si v aplikaci zaměření se na masnou nebo mléčnou užitkovost a využít funkce, které jim pomohou vést chov co nejefektivněji. Festada umožňuje zadávat všechny záznamy hromadně takže i uložení kompletní užitkovosti pro celou reprodukční skupinu chovatel zvládne na pár kliknutí. Právě komplexní sledování užitkovosti je pro větší stáda klíčové a chovatelé potřebují mít přehled jak o výkonu jednotlivých zvířat, tak i celého stáda v průběhu jednotlivých let. Díky automatické tvorbě statistických grafů chovatelé dokáží jednotlivá zvířata porovnat s průměrem stáda a odhalit tak nevýnosné kusy. V době porodů je pro chovatele velkým pomocníkem hlavně jednoduché a přímé hlášení na Portál farmáře, které je možné i přes telefon přímo ve stáji. Tato skupina chovatelů má zájem na efektivním vedení farmy a zvyšování výnosnosti, k čemuž je Festada ideálním nástrojem. Festada je komplexní aplikace, která obsahuje mnoho funkcí a způsobů používání. Každý chovatel si tak najde svůj důvod k jejímu používání a možnosti, jak pozvednout svůj chov. Ať už je cílem chovatele šlechtitelství a produkce kvalitních plemenných zvířat nebo zvýšení celkové užitkovosti stáda a rozhodování se na základě přesných objektivních dat, Festada je vhodným pomocníkem. Pokud si stále nejste jistí, jestli se Festada hodí i pro váš chov, můžete vyzkoušet nezávaznou zkušební verzi, kterou vám samozřejmě pomůžeme spustit. Stačí nás jen kontaktovat na email support@festada.cz nebo na tel. čísle + 420 588 288 382.

 • Adopce technologie na farmách, část 2.

  Druhá část článku Adopce technologie na farmách: Použití teorie normalizačního procesu k pochopení postojů a chování chovatelů ovcí ve vztahu k používání přesné technologie při řízení stád.

 • Propojení na Portál farmáře

  Chovatelé se nás často ptají, jak vlastně funguje propojení aplikace Festada s Portálem farmáře a Stájovým registrem nebo jak si mají svá data z Portálu farmáře do aplikace nahrát. V tomto článku se společně podíváme na základní schéma propojení těchto databází a vysvětlíme si, co vše aplikace Festada dokáže.

Zákaznická linka
+420 739 668 789
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Odesláním zprávy souhlasím se Zásadami osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním pro marketingové účely.