Adopce technologie na farmách, část 2.

V dnešním blogu Vám přinášíme druhou část studie zabývající se zapojením technologií do chovu a překážkami, které chovatelé v souvislosti s technologiemi vnímají. 

 

V rámci studie byl proveden výzkum s 36 farmáři, kteří souhlasili s osobním rozhovorem. Respondenti byli vybráni tak, aby zahrnovali všechny věkové kategorie i různou úroveň znalostí technologií a IT dovedností.

 

 

 

Z těchto třiceti šesti respondentů pouze pět uvedlo, že si zakoupilo další hardware a software, který jim umožní číst, evidovat a monitorovat jejich zásoby a tyto informace následně je využít k dalšímu rozhodování. Dalších osm respondentů uvedlo, že si zakoupilo nějaké vybavení, které jim umožní shromažďovat údaje pro vedení svého stáda, ale že je používají pouze částečně. Uvedli, že shromažďují velmi omezené množství údajů, které ne vždy používají pro vedení svého chovu. Zbývajících dvacet tři respondentů uvedlo, že technologii nepoužívají nad rámec zákonného požadavku na umístění ušních značek EID na své ovce.

 

V rámci výzkumu byly odhaleny různé překážky a faktory ovlivňující přijetí nových technologií. Předně se studie zaměřila na logickou konzistenci, protože pokud zemědělci nevnímají používání EID technologií pro řízení výkonnosti pro jejich farmy jako relevantní, nemusí se do ní zapojovat nad rámec úrovně povinného používání.

 

 

 

 

Aby dali smysl práci, kterou musí vykonat při implementaci změn nebo zavádění nových technologií na svých farmách, budou muset zemědělci porozumět hodnotě a přínosu změny a mít jasnou představu o tom, jak se jakékoli nové způsoby práce liší od jejich současná praxe. Respondenti byli schopni formulovat způsoby, jakými by použití přesných technologií a dat EID mohlo mít hodnotu:

 

„Určitě pomůže identifikovat, která zvířata jsou nejlepší nebo nejhorší. Znám ty nejhorší z hlediska úspěšnosti reprodukce, poznám ty nejhorší z hlediska obtíží při porodech. Vždy si je opravdu vyberete, vždy určíte ty opravdu nejhorší, ale myslím, že technologie věci zlepší, že určí ovce, o kterých se musíte rozhodnout. Myslím, že v tom bude technologie skutečně hrát roli." Respondent 22

 

„Ve své každodenní práci (mimo farmaření) používám počítač neustále, kvůli rychlosti a k ​​tomu, abych si toho opravdu hodně uložil, a to užitečným způsobem. Na rozdíl od mé knihy o jehňatech, kde je všechno, ale nikdy to znovu neprocházím – takže ano, jsem o výhodách technologií docela přesvědčen.“ Respondent 35

 

 

 

 

„U chromých nohou, mastitidy atd. by bylo užitečné zaznamenat informace, abyste mohli identifikovat náročné kusy a mohli je z chovu vyřadit. Přemýšlím o zaznamenávání informací – měl bych to opravdu udělat, ale potřebuji tomu více rozumět.“ Respondent 17

 

Při pochopení potenciální role technologie při řízení jejich stáda byli chovatelé schopni jasně formulovat způsoby, kterými by se přijetí technologie lišilo od současné praxe, a zlepšení, která by mohla přinést:

 

„Mohlo by to mému stádu prospět v příštích letech, protože, jak jsem řekl, v tomto ročním období rád procházím ovečky a sleduji, co konkrétní ovce dělala za posledních dvanáct měsíců, za poslední dva až tři roky a vědět, které ovce si vybrat. Rád bych ze svých nejlepších 25 % zvířat vybral bahnice pro náhradní chov, stanovil kritéria pro kulhání, pro produktivitu a všechno podobné. Takže přijetím takové technologie bych zlepšil své stádo a plodnost a to v dlouhodobém horizontu, protože zatím jsem zvířata vybíral podle na vizuální stránky.“ Respondent 16

 

 

 

 

Respondenti obecně byli schopni ocenit, že využití EID a dalších souvisejících technologií ke sběru a analýze dat pro zvýšení efektivity by mohlo být užitečné a mohlo by potenciálně změnit jejich podnikání. Zdálo se tedy, že myšlenka využití technologie má pro respondenty určitou koherenci a dává smysl v kontextu jejich farem a chovu ovcí obecně. I když však respondenti viděli potenciální hodnotu používání EID a související technologie pro sledování výkonu, toto samo o sobě nestačilo k tomu, aby si skutečně zakoupili používání této technologie.

 

Pokračování v části 3.

 

 

Další články

                      
 • Nezávazné vyzkoušení aplikace Festada

  Festada přináší do chovu ovcí a koz nový způsob vedení evidence a nový přístup k managementu farmy. Víme, že zapojení nových technologií představuje pro chovatele mnoho otázek a obav. Právě proto si v dnešním blogu vysvětlíme možnosti nezávazného vyzkoušení Festady a také způsoby, jakými chovatelům pomáháme se spuštěním aplikace.

 • Pro jaké chovatele je Festada vhodná?

  Aplikace Festada nabízí chovatelům možnost vedení komplexní evidence o chovu a mnoho různých funkcí k využití. V dnešním blogu si ukážeme, že Festada je vhodná pro různé kategorie chovatelů a každý si najde důvod, proč elektronickou evidenci využít. Jestli je pro ně Festada vhodná, se nás ptají nejčastěji chovatelé, kteří mají malé stádo zhruba do 20 zvířat. Často se jedná o chovatele, kteří mají zvířata spíše pro radost, jako své hobby, a nikoli přímo k podnikání. Z naší zkušenosti víme, že tito chovatelé pro radost používají i Festadu. Do aplikace si nahrávání různé údaje, fotky a s vedením evidence si umí vyhrát. Také ale ocení třeba možnost jednoduchého vedení veterinárního deníku, bez nutnosti zkoumat všechny jeho povinné náležitosti, protože Festada je k vyplnění záznamů sama navede. Přímé propojení s Portálem farmáře jim dále ulehčuje plnění zákonných povinností a hlášení, aniž by bylo potřeba někdy složitě se učit, jak Portál farmáře funguje. Menší stáda ale mají také chovatelé, kteří vedou své chovy na vysoké úrovni a věnují se šlechtitelství a produkci plemenných kusů. Festada této skupině chovatelů umožňuje vést kompletní a přehledné záznamy o jednotlivých zvířatech, ke kterým se chovatel může vždy vrátit, vyhodnotit je a vybrat ta nejlepší zvířata. Velkou pomocí je také automatická tvorba rodokmenů a hlídání inbreedingu při tvorbě připouštěcího plánu. V případě prodeje plemenných zvířat ocení chovatel možnost kupujícímu jednoduše předložit záznamy o zvířeti, včetně užitkovosti jeho předků nebo třeba fotografie tvaru vemene v linii a takto si obhájit vyšší prodejní cenu. Větší chovatelé, kteří se zaměřují na produkci pak ocení možnost vybrat si v aplikaci zaměření se na masnou nebo mléčnou užitkovost a využít funkce, které jim pomohou vést chov co nejefektivněji. Festada umožňuje zadávat všechny záznamy hromadně takže i uložení kompletní užitkovosti pro celou reprodukční skupinu chovatel zvládne na pár kliknutí. Právě komplexní sledování užitkovosti je pro větší stáda klíčové a chovatelé potřebují mít přehled jak o výkonu jednotlivých zvířat, tak i celého stáda v průběhu jednotlivých let. Díky automatické tvorbě statistických grafů chovatelé dokáží jednotlivá zvířata porovnat s průměrem stáda a odhalit tak nevýnosné kusy. V době porodů je pro chovatele velkým pomocníkem hlavně jednoduché a přímé hlášení na Portál farmáře, které je možné i přes telefon přímo ve stáji. Tato skupina chovatelů má zájem na efektivním vedení farmy a zvyšování výnosnosti, k čemuž je Festada ideálním nástrojem. Festada je komplexní aplikace, která obsahuje mnoho funkcí a způsobů používání. Každý chovatel si tak najde svůj důvod k jejímu používání a možnosti, jak pozvednout svůj chov. Ať už je cílem chovatele šlechtitelství a produkce kvalitních plemenných zvířat nebo zvýšení celkové užitkovosti stáda a rozhodování se na základě přesných objektivních dat, Festada je vhodným pomocníkem. Pokud si stále nejste jistí, jestli se Festada hodí i pro váš chov, můžete vyzkoušet nezávaznou zkušební verzi, kterou vám samozřejmě pomůžeme spustit. Stačí nás jen kontaktovat na email support@festada.cz nebo na tel. čísle + 420 588 288 382.

 • Jarní porody s Festadou

  Blíží se porody a tedy jedno z nejnáročnějších období chovatelského roku. Nejenže je s porody spojena snad nikdy nekončící práce ve stáji ale také hlášení potomků státní správě a případně i šlechtiteli. Jak je možné si s Festadou administrativní práci spojenou s porody zjednodušit a jak z nutnosti vedení těchto záznamů získat něco navíc?

 • Propojení na Portál farmáře

  Chovatelé se nás často ptají, jak vlastně funguje propojení aplikace Festada s Portálem farmáře a Stájovým registrem nebo jak si mají svá data z Portálu farmáře do aplikace nahrát. V tomto článku se společně podíváme na základní schéma propojení těchto databází a vysvětlíme si, co vše aplikace Festada dokáže.

Zákaznická linka
+420 739 668 789
PO-PÁ 8:00 - 17:00

Odesláním zprávy souhlasím se Zásadami osobních údajů a uděluji souhlas se zpracováním pro marketingové účely.